In het 2e semester van het 3e jaar bestaat de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Er zijn projecten die in samenwerking met buitenlandse organisaties aldaar of hier plaatsvinden.

Studenten worden begeleid bij de inhoudelijke invulling van hun studieprogramma in het buitenland. De coördinator Internationalisering is Ans Hom. Zie ook www.buitenland.ahk.nl.

De commissie Internationalisering bestaat uit Lot Moorrees, Ans Hom en Janneke Alink.

Delen