Over scheppen en schouwen

Tijdens de colleges kunstbeschouwing ga je in gesprek over de (eigen) hedendaagse kunsten, waarnaast beeldende kunst ook mediatheorieën aan de orde komen. Je houdt recensies bij, reflecteert op de verschillende beeldende disciplines en je bezoekt tentoonstellingen. Tevens ontwikkel je een adequate woordenschat om constructief van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.

Werkvorm: hoor- en werkcollege, tentoonstellingsbezoeken, discussiecolleges, onderzoeksopdrachten
Toetsvorm: Museumopdrachten en reflectieopdrachten
Literatuur: 
De Visser, A. (2018). Hardop kijken met voetnoten. Boom
Barret, T. (2018). Crits, A Student Manual. Bloomsbury Publishing plc.

 

Delen