Van De muzen van Apollo tot Rembrandt’s Nachtwacht (2000 v. chr. – 1749)

Semester 1 en 2

Tijdens de propedeuse ontwikkel je kennis op het gebied van de kunst- en cultuurgeschiedenis van de klassieke oudheid tot en met de barok. Aan de hand van hoor-, werk-, discussiecolleges, en onderzoeksopdrachten verken je de geschiedenis van verschillende kunst- en cultuuruitingen ten behoeve van je kennisbasis. Het vak heeft per semester een opdracht en een tentamen. 

Werkvorm: hoor-/ werkcollege 
Toetsvorm: tentamen, schrijfopdracht
Literatuur:  artikelen via de docent

Delen