Digital Arts (Un)plugged is een minor waarin je beeldend werk en een workshop ontwikkelt op de grens van kunst, technologie en wetenschap. Vanuit verschillende perspectieven bevraag je hoe nieuwe technologieën invloed hebben op ons dagelijks leven, identiteit, manieren van werken en communiceren, de natuur, of ander een thema. Door middel van praktijklessen en begeleide zelfstudie maak je je technieken eigen zoals coderen, digitale fabricage, elektronica en mechanica. Met deze kennis maak je een beeldend werk in relatie tot de gekozen thematiek, waarbij je technologie inzet als materiaal. Daarnaast ontwikkel je een educatieve workshop voor een partner (bijv. MU, OBA Maakplaatsen of Next Nature Network) die je ook uitvoert met een medestudent. Er is een groeiende vraag naar kunsteducatoren die zich thuisvoelen op het snijvlak met technologie en wetenschap. In dit programma leer je relevante partners uit dat werkveld kennen, en maak je kennis met onderwijsontwerp voor informele omgevingen, zoals museumeducatie en buitenschools onderwijs, of ontwikkel je workshops voor je stageschool. Na deze minor voel je je als kunstenaar en docent bekwaam om te werken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschapWerkvormen

  • Hoorcolleges en gastcolleges
  • Werkgroepen
  • Praktijklessen (o.a. elektronica, coderen, digitale fabricage)
  • Zelfstandig werken (met technische ondersteuning)
  • Individuele- en groepsgesprekken

Bronnen

Golan Levin & Tega Brain (2021) Code as Creative Medium: A Handbook for Computational Art.Cambridge (MA): the MIT Press.

Verdiepingsstof

Hieronder een greep uit de aanbevolen verdiepingsstof. In de bibliotheek wordt voor het vak een leesplank gemaakt met relevante literatuur die in de bibliotheek te raadplegen is.

Art Sciences (n.d.) Lectoraat Kunsteducatie & ArtechLAB Amsterdam. www.artslovessciences.com

Bogers, L. & Chiappini, L. (2019) The Critical Makers Reader: (Un)learning Technology.
https://networkcultures.org/wp-content/uploads/2019/11/CriticalMakersReader.pdf

De Creatieve Code (n.d.) MU. https://decreatievecode.nl/

Doorlopende leerlijn Kunst & Technologie (2019) Verschillende auteurs en instellingen. https://issuu.com/kunstloc/docs/doorlopende_leerlijn_kunst___technologie

Groten, Anja (2019) “The Workshop and Cultural Production”, Open! Platform for Art, Culture and the Public Domain. https://www.onlineopen.org/the-workshop-and-cultural-production

Knochel, A., Liao, C. Patton, R. (2020) Critical Digital Making in Art Education. Peter Lang
        Publishing.

Pijpers. R. (2021). Handboek digitale geletterdheid 2021/2022. Kennisnet. https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet-handboek-digitale-geletterdheid-2021-2022.pdf

Tavin, K., Kolb, G., Tervo, J., Post-Digital, Post-Internet Art and Education; The Future is All-Over, Palgrave Studies in Educational Futures.https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-73770-2.pdf

Delen