Free Spaces and Non-profit Gold

Free Spaces and Non-profit gold is een minor waarin je kunst en educatie ontwikkelt op het snijvlak van kunst en maatschappij. Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar maatschappelijke ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot ontwikkelingen in de kunsten en het kunstonderwijs.

In deze minor maak je kennis met theorieën over kunst, activisme, burgerschap en educatie en leer je de activistische kunstpraktijk kennen en ervaren in workshops van activistische kunstenaars/kunstcollectieven als Tools for Action, Questions Collective, en Domenique Himmelsbach-de Vries. Ook leer je werkstrategieën kennen die publieke ruimtes en sociale interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor een activistisch kunstproject opvatten. Vanuit je eigen interesse/fascinatie/onderzoek ontwerp je vervolgens een artistieke actie in de stedelijke omgeving van Amsterdam Noord. Hierbij heb je de vrijheid om specifieke locaties of situaties, mensen of groepen, maar ook planten en dieren, onderdeel te laten worden van je project. Zo bedenk je met als overkoepelend thema 'vrije ruimte' een artistieke actie die afsluitend wordt uitgevoerd op locatie. 

Naast dat je zelf ervaring opdoet met artistiek activisme en sociaal engagement ga je ook leerlingen van VMBO-scholen in Amsterdam hiervoor inspireren. Samen met studenten van de docentenopleiding Maatschappijleer (Hogeschool van Amsterdam) ontwerp je een artistieke educatieve interventie om kritisch burgerschap en sociaal engagement te stimuleren bij leerlingen, geïnspireerd op het werk en de werkwijze van activistische kunstenaars. Je test deze interventie op een VMBO-school in Amsterdam. De ontworpen artistieke acties en educatieve interventies worden vervolgens gebundeld in een publicatie, ter inspiratie voor artistiek activisme, kunst- en burgerschapsonderwijs.

Binnen educatie is er momenteel veel aandacht voor burgerschapsonderwijs en vraag naar docenten die actief burgerschap en sociaal engagement kunnen stimuleren bij hun leerlingen. In deze minor doe je ervaring op met het ontwerpen van vakoverstijgend kunst- en burgerschapsonderwijs en interdisciplinair samenwerken. Daarnaast leer je relevante partners kennen uit het werkveld en krijg je tools om op activistische wijze maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Werkvormen

 • Hoorcolleges en gastcolleges
 • Werkgroepen
 • Zelfstandig werken
 • Analyse vakliteratuur
 • Individuele- en groepsgesprekken

Bronnen
 

 

 • BAVO, ‘Hoeveel politiek kan de kunst verdragen’ http://www.bavo.biz/hoeveel-politiek-kan-de-kunst-verdragen
 • Claire Bishop, ‘The Social Turn: society and its discontents’, uit: Art Forum, 2006
 • Nicolas Bourriaud, ‘Relational Aesthetics’, les presses du reèl, Dijon, 2002.
 • Dipti Desai, Artistic Activism in Dangerous Times: Teaching and Learning Against the Grain, Visual Inquiry: Learning and Teaching Art, 6(2), 135-144.
 • Andrea Fraser, ‘Autonomie en haar contradicties’, uit OPEN #23, 2012 – ‘Autonomie’ NAi Publishers: Rotterdam.
 • Pascal Gielen, ‘Artistic constitutions of the civil domain: on art, education, and democracy. The International Journal of Art & Education.
 • Boris Groys, ‘Art Power’, MIT Press: Cambridge 2008
 • Robert Klanten, Lincoln Dexter & Andrea Servert, ‘The Art of Protest. Political Art and Activism’, Gestalten: Berlin, 2021.
 • Nathalie Roos, ‘Dealing with the real stuff. Een ontwerponderzoek naar vakoverstijgend burgerschapsonderwijs op het snijvlak van de vakken CKV en Maatschappijleer’. Lectoraat Kunsteducatie AHK, 2020.
 • Theo Tegelaars & Marlies van Hak, ‘Wat als we over ‘vrije ruimte’ spreken’, TAAK 2019
 • Bjorn Wansink & Arwin van Wilgenburg, ‘Leren kijken door de ogen van de ander, over het belang van multiperspectiviteit, respect en zelfreflectie’, Narthex, 2021
Delen