Positionering

De voorbereiding op het afstudeerjaar en de aansluiting op de door jou gewenste beroepspraktijk staat centraal. De ene student wil graag docent op een middelbare school worden, de ander werkt liever op een kunstencentrum. De volgende ziet voor zichzelf een rol weggelegd als museumeducator, leermiddelenontwikkelaar of cultureel ondernemer, of ziet voor zichzelf een gemengde beroepspraktijk als kunstenaar-docent.

Deze gewenste beroepspraktijk is bepalend voor de persoonlijke invulling en keuzes van het curriculum van jaar 4. Tijdens dit vak onderzoek je wat je wilt, wat je kan en hoe je daar kunt komen. Gastdocenten vertellen over hun beroepspraktijk en er worden reflectieopdrachten uitgevoerd. Het netwerk wordt uitgebreid en er wordt verslag gedaan over elkaars ervaringen als input voor feedback en coaching. Het afstudeerplan dient inhoudelijk op samenhang te zijn doordacht, een helder beeld te geven van de eigen professionele ontwikkeling en haalbaar te zijn in tijd en doelstelling.

Werkvorm: hoor- en werkcollege, individuele- en groepsgesprekken
Toetsvorm: paper, presentatie
Literatuur:
- Literatuur en artikelen op Teams

Delen