Het onderdeel ‘Atelier’ neemt een steeds grotere plaats in het curriculum in naarmate je studie vordert. In leerjaar 3 krijg je iedere week Atelier in semester 2. Atelier staat in het teken van je eigen artistieke onderzoek dat je op beeldende wijze presenteert aan het einde van het semester. Je bepaalt zelf wat je wilt onderzoeken, welke beeldende middelen je hierbij inzet, hoe je dit vormgeeft, en hoe je het resultaat presenteert. Je kan gebruik maken van de materialen en technieken waarmee je eerder hebt kennisgemaakt en dit verder uitbreiden, met de mogelijkheid deze transmediaal in je beeldende onderzoeksproces in te zetten. Het delen van het proces en de resultaten, en het uitwisselen van de reflectie hierop is een belangrijk onderdeel van het Atelier.  

Werkvorm: practicum, individuele- en groepsgesprekken 
Toetsvorm: portfolio, expositie, presentatie 

Delen