Project 3

In leerjaar 1 tot en met 3 neem je deel aan een educatief project dat ingaat op een actueel gegeven, of dat uitgevoerd wordt in opdracht van een lokale cultuur-, kunst- of onderwijsinstelling. De projecten hebben een onderzoekend en experimenteel karakter, waarin kunsttheorie, overdracht en creatieve productie geïntegreerd aan de orde komen. Omdat deze projecten ingaan op de actualiteit zal de inhoud van de projecten jaarlijks variëren.  

In dit project in leerjaar 1 worden de beeldende, didactische en kunsttheoretische leerlijnen van de Breitner Academie geïntegreerd in een gezamenlijke opdracht. We werken samen met een externe organisatie aan een project met een specifiek thema. Omdat deze projecten ingaan op de actualiteit kan de inhoud van de projecten jaarlijks variëren. Een week voor aanvang van de module wordt de volledige programmaomschrijving van het project bekendgemaakt via Teams. Het leren projectmatig werken vormt een onlosmakelijk deel van deze module 

Delen