Bovenbouw havo/vwo

Semester 1 en 2

Je 3e-jaars stage kun je volledig uitvoeren op een school, maar je kunt ook kiezen voor een kleinere schoolstage gecombineerd met een kunsteducatieve projectstage. Bij de schoolstage geef je in ieder geval 8 theorielessen in de bovenbouw van havo of vwo, die onderdeel zijn van Kunst Algemeen of examenvak TeHaTex, daarnaast geef je beeldene praktijklessen en/of CVK. Je ontwerpt minimaal één lessenserie die je uitvoert. Verder organiseer en begeleid je tenminste één buitenschoolse culturele activiteit met een groep leerlingen.

Naast een schoolstage is het mogelijk een (kleine) projectstage te doen bij een professionele instelling. De hoofdactiviteiten tijdens de projectstage bestaan uit het ontwerpen en begeleiden van educatieve activiteiten. Je wordt begeleid op de stageplek door de werkplekbegeleider van de stageschool/werkplek en vanuit de academie door de stagecoach aan de hand van individuele coaching en intervisie.

Werkvorm: stage, individuele- en groepsgesprekken (intervisie) 
Toetsvorm: portfolio
Literatuur:  Handleiding stage jaar 3 

Delen