De onderwijs- en examenregeling (OER) 2022-2023 (pdf)

De onderwijs- en examenregeling (OER) bevat de regels en procedures waar studenten en docenten aan zijn gehouden. In de bijlage vind je de onderwijs- en examenregeling voor studiejaar 2022-2023. Hierin is ook de procedure rondom toetsen en beoordelen beschreven. De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van het toetsen en beoordelen. Na elk semester worden de vakken uit dat semester getoetst en beoordeeld. Aansluitend vinden er herkansingen plaats. De beschrijving en de toets- en beoordelingscriteria zijn bij de verschillende vakken in het studieprogramma op Teams te vinden. De OER wordt vastgesteld door de directeur van de Breitner Academie na instemming van de Academieraad en de Opleidingscommissie.

De OER is onderdeel van het Studentenstatuut van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het studentenstatuut geeft informatie over de rechten en plichten van de student en is gebaseerd op regelingen die door de wet zijn voorgeschreven en/of binnen de AHK zijn vastgelegd over bijvoorbeeld: studentenvoorzieningen, privacybescherming, aansprakelijkheid en klachtenprocedures. Het studentenstatuut en de regelgeving rondom in- en uitschrijving staan op de website van studentenzaken.

Delen