Naar inhoud

Studiegids

2023-2024

Deze digitale studiegids is bedoeld voor bachelorstudenten, medewerkers en (gast)docenten van de Breitner Academie. Je vindt hier de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Breitner Academie in het studiejaar 2023-2024. Deze digitale studiegids is het belangrijkste informatiekanaal van de opleiding.

De gids is opgedeeld in vier hoofdcategorieën (via het menu rechtsboven):

  • organisatie en informatie: informatie over de organisatie van de academie (bij wie je voor wat moet zijn), informatie over de inschrijving als student, huisregels en faciliteiten in het gebouw, uitgangspunten voor het onderwijs en specifiekere informatie over het studieprogramma per semester en per jaar
  • curriculum voltijd: informatie over de vakken in het voltijdonderwijsprogramma per leerjaar
  • curriculum deeltijd verkort: informatie over de vakken in het deeltijd verkortprogramma
  • OER: onderwijs- en examenregeling.

De academie houdt zich aan de uitvoering van het beschreven studieprogramma, wijzigingen voorbehouden. Wijzigingen die in de loop van het studiejaar optreden, worden via het intranet en emails bekend gemaakt en zo nodig in de digitale studiegids verwerkt. Het concrete rooster (wat, wanneer, hoe laat) is niet in deze studiegids te vinden. Je vindt de roosters via de startpagina van de Breitner Academie op MyAHK, of via de app. Suggesties en correcties die deze studiegids handiger en beter maken zijn welkom. Heb je ideeën voor verbetering mail dan naar: breitner-info@ahk.nl 

NB: Wijzigingen onder voorbehoud. 

Delen