De Breitner Academie is de oudste opleiding voor beeldend onderwijs in Nederland; eind 19e eeuw (1881) begon de academie als ‘Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijs’ in het Rijksmuseum van Amsterdam.
De Breitner Academie is een kleine organisatie en heeft daardoor een persoonlijk karakter; de studenten (circa 200) en medewerkers (ca 50) kennen elkaar.
We hanteren vier kernwaarden:

  • Open: inclusief, iedereen voelt zich welkom, heldere communicatie
  • Eigenzinnig: tegendraads, onderzoekend, uniek, oorspronkelijk
  • Inspirerend: prikkelend, iets in positieve zin in beweging brengen
  • Betrokken: maatschappelijk en persoonlijk

Een missie beschrijft ‘wat' wij zijn: de Breitner Academie is het instituut van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) dat zich richt op beeldende kunst, vormgeving en educatie.
Door docenten op te leiden bevordert de academie het leren van, in en met de visuele kunsten. En ook door onderzoek en vernieuwende activiteiten te organiseren op het snijvlak van visuele cultuur en educatie vanuit de creatieve metropool Amsterdam. Hierin heeft de academie de visie dat beeldende kunst als een specifiek (leerbaar) symboolsysteem mensen in staat stelt ideeën en gevoelens te verbeelden en uit te wisselen.

Wij streven ernaar om een artistiek-educatief expertisecentrum te zijn dat een unieke betekenis heeft voor haar omgeving. We werken aan krachtige en langdurige partnerschappen met scholen, musea en culturele instellingen om onze ambities te realiseren.

Wij organiseren bij- en nascholingen, soms in samenwerking met de Master Kunsteducatie zoals ‘Ook kunstenaars koken met water’. Met het Centre of Expertise for Creative Innovation is ArtechLAB ontwikkeld waardoor kunst, technologie en wetenschap elkaar ontmoeten. In 2022/23 start de jaaropleiding filmeducatie On The Movie, in samenwerking met Eye. Verder zetten wij in op nauwe samenwerking met andere kunstdocentopleidingen van de AHK om interdisciplinariteit in de kunsten te bevorderen.

Delen