Academieraad

De academieraad van de academie bestaat uit zes vertegenwoordigers van zowel de bachelor- als van de masteropleiding: 3 studenten en 3 medewerkers.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie, waarin studenten en docenten zitting hebben, adviseert de academiedirectie over het onderwijs en de daarmee samenhangende kwaliteitsaspecten.

Hogeschoolraad

Voor algemene AHK-onderwerpen is er een Hogeschoolraad (HR) waarin 1 student en 1 medewerker per academie zitting heeft. Elke 2 jaar zijn er verkiezingen. De HR overlegt regelmatig met het College van Bestuur van de AHK.

Delen