Studenten lopen elk jaar stage in het onderwijs of in het buitenschoolse kunsteducatieve werkveld en worden begeleid door een stagecoach.
Onderstaande docenten zijn stagecoach: 

 • VT1A Hannie Kortland
 • VT1B Guus Carpaij
 • VT2A Marije Gertenbach 
 • VT2B Angelique de Heus
 • VT3A Wilma van Wijnen 
 • VT3B Lot Moorrees 
 • VT4A Aldo Kroese
 • VT4B Oskar Maarleveld
 • DT1A Wieke Teselink
 • DT1B Gina Sanches
 • DT2 Jolanda Jenniskens

Op de stage instelling is een stagedocent verantwoordelijk voor het begeleiden van de student. Tussen de stagedocenten en stagecoaches vindt per mail en/of telefoon inhoudelijk overleg plaats. De stagecoaches hebben structureel overleg met elkaar en met de coördinator van de stages, Lisette Deuzeman. Zij onderhoudt de contacten met de stageadressen en bezoekt deze regelmatig, legt nieuwe contacten en deelt het aanbod van stages in Teams. 

Delen