Authentieke kunsteducatie is het didactisch concept van de Breitner Academie. Het vormt de leidraad voor een academie die omgevingsgericht, competentiegestuurd, actueel en uitdagend onderwijs wil bieden voor zelfstandige, initiatiefrijke en betrokken toekomstige docenten beeldende kunst en vormgeving.
Dit betekent dat het onderwijs zoveel mogelijk de vorm krijgt van complete leertaken en probleemstellingen die afgeleid zijn van de complexe taken zoals professionals uit het toekomstig werkveld die uitvoeren. Bovendien wordt er een verbinding gelegd met behoeftes en opvattingen van de studenten. Je wordt uitgedaagd actief te participeren, onderlinge samenwerking aan te gaan en kritisch te reflecteren op je eigen leerproces en dat van anderen. Dus leren door te doen. Dit concept leidt op de academie tot onderwijs dat voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Kennis wordt geconstrueerd in complete en complexe taaksituaties:
  - Opdrachten bieden ruimte voor eigen initiatief.
  - De leertaak wordt niet opgedeeld in kleine deeltaken.
   
 • Het leren is gericht op de leefwereld van de student:
  - Er wordt aangesloten bij de voorkennis van studenten.
  - Er wordt ruimte gelaten voor eigen inbreng, interesses en behoeftes van studenten.
 • Het leren is relevant voor situaties buiten de academie:
  - Leertaken zijn afgeleid uit activiteiten die professionals (docenten, kunstenaars) in de maatschappij verrichten.
   
 • Communicatie en samenwerking spelen een belangrijke rol bij het leren:
  - Een belangrijk deel van het onderwijs wordt uitgevoerd in de vorm van groepstaken.
  - Onderling overleg, presentaties en (peer)reviews zijn regelmatig terugkerende elementen in het onderwijs.
Delen