Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers om van de academie een plezierige en veilige leer- en werkomgeving te maken. De huisregels zijn gebaseerd op het Studentenstatuut van de AHK, op de cao-hbo en op overheidsvoorschriften (brandweervoorschriften, Arbo- en milieuwetgeving).

De directie neemt geen verantwoordelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de AHK-gebouwen. Schade, toegebracht aan het gebouw, lokaal of apparatuur moet worden gemeld bij de receptie en/of een huismeester.

De Breitner Academie is niet verzekerd tegen schade die ontstaat door nalatigheid en verwijtbaar gedrag van studenten of medewerkers. De eventuele kosten worden verhaald op degene die aansprakelijk is gesteld. Om audio-, foto- en videoapparatuur te lenen dien je in bezit te zijn van een WA-verzekering.

Delen