Auteursrecht: je gebruikt tijdens je studie regelmatig schriftelijke bronnen of bijvoorbeeld beeldmateriaal van het internet; in de meeste gevallen is dat auteursrechtelijk beschermd. Dus let daar goed op!

Maar zelf heb je ook auteursrechten. Zodra jij bijvoorbeeld een artikel schrijft of een filmpje, een foto, een tekening of geluidsopnames maakt, dan ligt het auteursrecht bij jou. Dus ook als je dit in het kader van je studie hebt gemaakt. Over auteursrecht in het hoger onderwijs is uitgebreide informatie te vinden op de auteursrechtenpagina van de AHK-bibliotheken op MyAHK.

Portretrecht: wie op een foto staat afgebeeld kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dit betekent dat de foto dan niet gebruikt mag worden voor publicitaire doeleinden. Wat portretrecht precies is kun je lezen op de website van auteursrecht.nl

Plichten:

  • Voor je studie heb je een Museumkaart nodig. Die is online te bestellen.
  • Om het onderwijs te kunnen volgen heb je een goed werkende laptop nodig.
  • Er wordt van je verwacht zorgvuldig om te gaan met de apparatuur en materialen van de academie. Zonder toestemming van de docent mag geen materiaal van buiten de school (b.v. hout, steen e.d.) worden meegebracht.
  • Gangen en trappen mogen in verband met de veiligheid niet als werkruimte worden gebruikt en moeten altijd vrije doorgang bieden.
  • In en om het gebouw geldt een rookverbod. Het gebruik van alcohol en drugs tijdens het onderwijs is verboden.
Delen