Het is voor de Breitner Academie van het grootste belang dat het Nederlandse talent in de meest brede zin van het woord zich geroepen en uitgenodigd voelt om bij de Breitner Academie te komen studeren. Tegelijkertijd willen we een originele bijdrage leveren aan het ‘dichten van de kloof’ met betrekking tot kansen(on)gelijkheid in het onderwijs en aan het adresseren van onrecht en achterstelling in de maatschappij. We willen bijdragen aan een inclusieve maatschappij, te beginnen bij onszelf. Kortom we willen een academie zijn waar iedereen die kunstdocent wil worden zich gezien en gehoord voelt.

Lees hier verder

Delen