Het dagelijks bestuur van de academie is in handen van directeur Rafael van Crimpen. In het bestuursreglement van de AHK zijn de verantwoordelijkheden van de directeur ten opzichte van het College van Bestuur vastgelegd. De directeur van de academie is primair verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en voor het beheer van de academie. De directeur van de academie neemt in samenspraak met de staf en de docenten, beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De adviezen van de examencommissie, de opleidingscommissie, de academieraad, de curriculumcommissie en het werkveld worden hierin meegenomen.

Delen