De examencommissie bewaakt dat de uitgereikte diploma's gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de competenties die de opleiding nastreeft.

Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent. Als dit geen oplossing biedt, kan contact opgenomen worden met de examencommissie. Deze zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de onderwijs en examenregeling (OER) naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan. Ook het besluiten over aanvragen tot vrijstellingen, het goedkeuren van persoonlijke studietrajecten, verblijf in het buitenland en het optreden tegen fraude en plagiaat behoren tot het werkterrein van de examencommissie.

De examencommissie van de academie bestaat uit zes leden: Hannie Kortland (voorzitter), Manon Habekotté, Roderick Laperdrix, Angelique de Heus en Annemiek van der Kraan (extern lid). De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (vacature). De examencommissie is gehouden aan de bepalingen die in de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW) zijn vastgelegd. Beroep aantekenen tegen beslissingen van de examencommissie verloopt via het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Delen