Jaar 1       Jaar 2       Totaal
  Semester 1   Semester 2   Semester 1   Semester 2    
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 en 8    
1. Thematische blokken met kunsttheorie, onderwijskunde, vakdidactiek                  
Kunst en esthetica 6                
Kunst en levensbeschouwing   5              
Kunst en inclusie     6            
Kunst en vermaak       5          
2. Thematische blokken met kunsttheorie en vakdidactiek                  
Kunst en wetenschap en technologie: Symbiose         4        
Kunst en opdrachtgever: Group Genius           4      
3. Leerlijn werkplekleren                  
Werkplekleren 3 4 3 4 4 4 6 28  
4. Leerlijn verbinding en omgeving                  
Onderzoeksvaardigheden         1 1   2  
Afstudeeronderzoek             12 12  
5. Evc's                  
Beeldende leerlijn 15 15 15 15 15 15 30 120  
hbo-competenties 6 6 6 6 6 6 12 48  
6. Leerlijn Studieloopbaanbegeleiding                  
Coaching en intervisie                  
Eindtotaal 30 30 30 30 30 30 60 240  
Delen