De curriculumcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het curriculum en borgt de samenhang van de verschillende leerlijnen. Dit vertaalt zich in een jaarlijks uit te brengen onderwijsplan. De commissie bestaat uit docenten afkomstig uit de diverse leerlijnen, t.w. Claire Goedman (voorzitter), Emiel Heijnen (lector), Wypke Jannette Walen  en Guus Carpaij. De leden worden door de directeur benoemd.

Delen