Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
1. Beeldende leerlijn                 78
2D 4/0 4/0 4/0 4/0          
3D 4/0 4/0 4/0 4/0          
4D 4/0 4/0 4/0 4/0          
Design 4/0 4/0 4/0 4/0          
Artechlab   2   2          
Atelier 2 2 2 2   11 8 14  
24hrs crossover       1          
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
2. Didactische leerlijn                 53
Onderwijskunde 4 2 4            
Vakdidactiek 2 2   4          
Stage en intervisie   5 3 3 5 6 10 3  
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
3. Kunsttheoretische leerlijn                 30
Kunsttheorie 5 5 4 4          
Kunstbeschouwing 5   5            
Global Art           2      
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
4. Leerlijn verbinding en omgeving                 35
CKV         4        
Meesterwerk KUA/Tehatex         4        
Onderzoeksvaardigheden           3      
Afstudeeronderzoek             6 6  
Educatief project externe opdrachtgever 4         4      
Project primair onderwijs       4          
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
4. Minor                 15
Minor         15        
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
6. Leerlijn vrije studieruimte                 26
Keuzevakken       2   2   2  
Themaweek 1   1   1   1    
Studiereis 2   2   2   2    
Afstudeerprofiel             4 4  
                   
  Jaar 1   Jaar 2   Jaar 3   Jaar 4   Totaal
  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
7. Leerlijn Studieloopbaanbegeleiding                 3
Studieperspectief/afstudeerplan   1   1   1      
Studieloopbaancoaching                  
Totaal EC                 240
Delen