De onderzoekende docent

In dit vak leer je methodieken voor het zelfstandig verrichten van onderzoek naar onderwerpen en processen die betrekking hebben op het brede terrein van kunst en educatie. Aan de hand van onderzoeks- en schrijfopdrachten leer je typen onderzoek herkennen en leer je hoe je goede onderzoeksliteratuur kunt vinden. Je leert hoe je een onderwerp afbakent, een centrale probleemstelling formuleert en hoe je onderzoeksvragen vormgeeft. Je bestudeert verschillende soorten onderzoek zoals literatuuronderzoek, praktijkgericht onderzoek, ontwerpgericht- en artistiek onderzoek. Aan de hand van een centraal thema vorm je kleine onderzoeksgroepen die data verzamelen door middel van observaties en/of interviews. Op basis van deze gegevens schrijf je een eigen onderzoeksartikel. 

In het 2e deel van de module ontwikkel en presenteer je een voorstel voor een vraag of innovatief onderwijsproduct, dat je in het afstudeerjaar wilt onderzoeken op basis van je visie op kunsteducatie.

Werkvorm: hoor- en werkcollege, werkgroep 
Toetsvorm: artikel, portfolio/dossier, presentatie
Literatuur: Van der Donk, C. & Van Lanen, B. (2020) Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho.

Delen