Over scheppen en schouwen

Tijdens de colleges kunstbeschouwing bezoeken we bijna elke week hedendaagse kunsttentoonstellingen in Amsterdam. We gaan op zoek naar betekenissen en waarden van kunst op basis van verschillende kunsttheorieën en recensies. Door middel van literatuurstudie, podcasts, video’s en gesprekken ontwikkelen we een doorlopende nieuwsgierigheid naar hedendaagse kunst en inzicht in kunst als belangrijke bron van inspiratie en kennis.   

Werkvorm: hoor- en werkcollege, tentoonstellingsbezoeken, discussiecolleges, onderzoeksopdrachten
Toetsvorm: Museumopdrachten en reflectieopdrachten
Literatuur: 

  • Barret, T. (2018). Crits, A Student Manual. Bloomsbury Publishing plc.
  • Braembussche, A.A. van den,. (2007). Denken over kunst, een inleiding in de kunstfilosofie. Coutinho
  • Visser, A. de,. (2018). Hardop kijken met voetnoten. Boom

 

Delen