Van De muzen van Apollo tot Rembrandt’s Nachtwacht (2000 v. chr. – 1749)

Semester 1 en 2

Tijdens het eerste studiejaar ontwikkel je kennis op het gebied van de kunst- en cultuurgeschiedenis van 2000 v. Chr.  Tot en met 1750 na. Chr. Aan de hand van hoor-, werk-, discussiecolleges en onderzoeksopdrachten verken je de geschiedenis van verschillende kunst- en cultuuruitingen. Naast de westerse canon wordt er ook aandacht geschonken aan niet westerse kunstvormen. Het vak kent per semester een opdracht en een tentamen.   

Werkvorm: hoor-/ werkcollege 
Toetsvorm: opdracht en tentamen 
Literatuur:  

  • Honour, H., & Fleming, J. (2009). Algemene kunstgeschiedenis. Meulenhoff.   
  • Vanhaesebrouck, K. (2019). Cultuurgeschiedenis: een handboek (herziene editie). Academic and Scientific Publishers
  • Artikelen (opgegeven door de docent) verkrijgbaar via de bibliotheek 

 

Delen