Naar inhoud

Studiegids

2023-2024

Overdracht

De leerlijn 'Overdracht' omvat de vakken Onderwijskunde, Vakdidactiek en Stage. Bij onderwijskunde en vakdidactiek komen een aantal verschillende onderwerpen en vaardigheden aan bod die je voorbereiden op jouw nieuwe rol als docent. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke opdrachten en lesdagen waarbij het verband tussen de twee vakken en de stage extra wordt belicht.  

Voorafgaand aan de stageperiode zijn er een aantal bijeenkomsten ter voorbereiding. Tijdens de stage word je begeleid op de academie bij intervisie door de stagecoach en natuurlijk op de school zelf door de werkplekbegeleider en/of schoolopleider  

Delen